Tanzania Blog

Tanzania Revenue Authority: Een Overzicht van de Belastingdienst in Tanzania

De Tanzania Revenue Authority (TRA) is de belastingdienst van Tanzania en is verantwoordelijk voor het innen van belastingen en douanerechten in het land. Het is een overheidsinstantie die is opgericht om de economische ontwikkeling van Tanzania te ondersteunen door middel van het genereren van inkomsten uit belastingen en het bevorderen van naleving van belastingwetten.

Doelstellingen van de Tanzania Revenue Authority

De Tanzania Revenue Authority heeft verschillende doelstellingen die gericht zijn op het bevorderen van economische groei en ontwikkeling in het land. Enkele van deze doelstellingen zijn:

 • Het innen van belastingen en douanerechten om de overheidsinkomsten te vergroten.
 • Het bevorderen van belastingnaleving door middel van educatie en bewustwording.
 • Het ontwikkelen van efficiënte en effectieve belastingadministratiesystemen.
 • Het bieden van hoogwaardige diensten aan belastingbetalers en het vergemakkelijken van belastingprocessen.
 • Het bestrijden van belastingontduiking en -ontwijking om een eerlijk belastingstelsel te waarborgen.

Taken en Verantwoordelijkheden van de Tanzania Revenue Authority

De Tanzania Revenue Authority heeft een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden om haar doelstellingen te bereiken. Enkele van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de TRA zijn:

 • Het innen van inkomstenbelasting van individuen en bedrijven.
 • Het innen van belastingen op goederen en diensten, zoals de omzetbelasting.
 • Het innen van douanerechten op geïmporteerde goederen.
 • Het beheren van belastingaangiften en het verwerken van belastingbetalingen.
 • Het uitvoeren van belastingcontroles en het bestrijden van belastingontduiking en -ontwijking.
 • Het verstrekken van belastingadvies en begeleiding aan belastingbetalers.
 • Het bevorderen van belastingeducatie en bewustwording door middel van workshops en seminars.

Belastingstelsel in Tanzania

Het belastingstelsel in Tanzania bestaat uit verschillende soorten belastingen die worden geheven op verschillende inkomensbronnen en transacties. Enkele van de belangrijkste belastingen in Tanzania zijn:

 • Inkomstenbelasting: Dit is een belasting die wordt geheven op het inkomen van individuen en bedrijven. Het tarief varieert afhankelijk van het inkomen en de belastingschijf.
 • Omzetbelasting: Dit is een belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. Het standaardtarief is 18% in Tanzania.
 • Accijnzen: Dit zijn belastingen die worden geheven op bepaalde goederen, zoals alcohol, tabak en brandstof.
 • Douanerechten: Dit zijn belastingen die worden geheven op geïmporteerde goederen. Het tarief varieert afhankelijk van het type goederen.
 • Loonbelasting: Dit is een belasting die wordt ingehouden op het salaris van werknemers.

Belastingbetaling en Naleving

Belastingbetalers in Tanzania zijn verplicht om hun belastingen op tijd te betalen en te voldoen aan de belastingwetten van het land. De Tanzania Revenue Authority heeft verschillende maatregelen genomen om belastingbetaling en naleving te bevorderen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Het vereenvoudigen van het belastingaangifteproces en het introduceren van elektronische belastingaangifte en betalingssystemen.
 • Het verstrekken van belastingadvies en begeleiding aan belastingbetalers om hen te helpen bij het begrijpen van hun belastingverplichtingen.
 • Het uitvoeren van belastingcontroles en het nemen van wettelijke maatregelen tegen belastingontduikers en -ontwijkers.
 • Het organiseren van belastingeducatieprogramma’s, workshops en seminars om bewustwording te creëren over het belang van belastingbetaling.

Samenwerking met Internationale Organisaties

De Tanzania Revenue Authority werkt samen met verschillende internationale organisaties om haar belastingadministratie te verbeteren en belastingontduiking en -ontwijking tegen te gaan. Enkele van de belangrijkste samenwerkingsverbanden van de TRA zijn:

 • Samenwerking met de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om technische ondersteuning en capaciteitsopbouw te bieden op het gebied van belastingbeheer.
 • Samenwerking met regionale belastingorganisaties, zoals de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC), om informatie en beste praktijken uit te wisselen.
 • Samenwerking met internationale belastinginstanties, zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), om belastingontduiking en -ontwijking op internationaal niveau aan te pakken.

Conclusie

De Tanzania Revenue Authority speelt een cruciale rol bij het genereren van inkomsten voor de overheid van Tanzania en het bevorderen van belastingnaleving in het land. Met haar taken en verantwoordelijkheden draagt de TRA bij aan de economische ontwikkeling van Tanzania en zorgt zij voor een eerlijk belastingstelsel. Door samen te werken met internationale organisaties blijft de TRA zich ontwikkelen en verbeteren om belastingontduiking en -ontwijking effectief aan te pakken.

Tanzania