Tanzania Blog

De Nederlandse Ambassade in Tanzania

De Nederlandse Ambassade in Tanzania

De Nederlandse Ambassade in Tanzania  is de officiële vertegenwoordiging van de Nederlandse regering in het buitenland. Het is een diplomatieke missie die verantwoordelijk is voor het bevorderen van de bilaterale betrekkingen tussen Tanzania en Nederland. De ambassade speelt een cruciale rol bij het beschermen van de belangen van Nederlandse burgers in Tanzania en het verstrekken van consulaire diensten aan zowel Tanzaniaanse als buitenlandse burgers.

Belangrijke functies van de ambassade in Tanzania

De ambassade heeft verschillende belangrijke functies, waaronder:

 • Het bevorderen van politieke, economische en culturele betrekkingen
 • Het vertegenwoordigen van Nederland en Tanzania bij internationale organisaties en conferenties.
 • Het beschermen van de belangen van Nederlandse burgers in Tanzania, zoals bij noodgevallen, juridische kwesties en verlies van documenten.
 • Het verstrekken van consulaire diensten, zoals het afgeven van visa, paspoorten en legalisatie van documenten.
 • Het bevorderen van handel en investeringen.

Locatie en contactgegevens in Das Es Salaam

De Nederlandse Ambassade is gevestigd in de hoofdstad Dar es Salaam. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Adres:

Umoja House, 4e verdieping
Garden Avenue
Dar es Salaam
Tanzania

Telefoonnummer

via telefoonnummer +25 52 22 19 40 00. Let op: belt u vanuit Nederland? Bel dan met +31 247 247 247.

E-mail: Contactformulier

Consulaire diensten

De ambassade biedt verschillende consulaire diensten aan zowel Tanzaniaanse als buitenlandse burgers. Enkele van deze diensten zijn:

 • Visumafgifte: De ambassade verwerkt visumaanvragen voor buitenlanders. Dit omvat toeristenvisa, zakenvisa en studentenvisa.
 • Paspoortaanvraag.
 • Legaliseren van documenten: De ambassade kan officiële documenten legaliseren, zoals geboorteaktes, huwelijksaktes en diploma’s.
 • Consulaire bijstand: In geval van noodgevallen, zoals verlies van documenten, overlijden of arrestatie, kan de ambassade consulaire bijstand verlenen aan burgers.

Bilaterale betrekkingen

Tanzania onderhoudt diplomatieke betrekkingen met verschillende landen over de hele wereld. Tanzania speelt een cruciale rol bij het bevorderen van deze bilaterale betrekkingen. Enkele belangrijke aspecten van de bilaterale betrekkingen van Tanzania zijn:

 • Politieke samenwerking: Tanzania werkt samen met andere landen op politiek gebied, zoals het uitwisselen van diplomatieke bezoeken en het ondersteunen van elkaars standpunten in internationale fora.
 • Economische samenwerking: Tanzania bevordert handel en investeringen met andere landen om economische groei te stimuleren. Dit omvat het aantrekken van buitenlandse investeringen en het bevorderen van export.
 • Culturele uitwisseling: Tanzania neemt deel aan culturele uitwisselingsprogramma’s met andere landen om begrip en waardering voor elkaars cultuur te bevorderen.

Belang van de Embassy Tanzania in het buitenland

De Embassy Tanzania speelt een essentiële rol bij het bevorderen van de belangen van Tanzania in het buitenland. Enkele belangrijke redenen waarom de ambassade van groot belang is, zijn:

 • Bescherming van burgers: De ambassade biedt consulaire bijstand aan Tanzaniaanse burgers in het buitenland, wat hen helpt bij noodgevallen en juridische kwesties.
 • Bevordering van handel en investeringen: De ambassade speelt een actieve rol bij het aantrekken van buitenlandse investeringen en het bevorderen van handel tussen Tanzania en andere landen, wat bijdraagt aan economische groei.
 • Vertegenwoordiging bij internationale organisaties: De ambassade vertegenwoordigt Tanzania bij internationale organisaties en conferenties, waar belangrijke beslissingen worden genomen die van invloed kunnen zijn op het land.

Kortom, de Embassy Tanzania is een belangrijke instelling die de belangen van Tanzania en haar burgers in het buitenland behartigt. Het speelt een cruciale rol bij het bevorderen van bilaterale betrekkingen, het verstrekken van consulaire diensten en het beschermen van de belangen van Tanzaniaanse burgers. De ambassade draagt bij aan de ontwikkeling en groei van Tanzania op politiek, economisch en cultureel gebied.

Tanzania